diff mbox

[FFmpeg-devel,06/17] avformat/smoothstreaming: Add deinit function

Message ID 20191226105342.11175-6-andreas.rheinhardt@gmail.com
State Accepted
Commit 3129897c0504424285a984d58e64d959a78f3c2a
Headers show

Commit Message

Andreas Rheinhardt Dec. 26, 2019, 10:53 a.m. UTC
Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt@gmail.com>
---
 libavformat/smoothstreamingenc.c | 43 ++++++++++++--------------------
 1 file changed, 16 insertions(+), 27 deletions(-)

Comments

Andreas Rheinhardt June 24, 2020, 2:30 p.m. UTC | #1
Andreas Rheinhardt:
> Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt@gmail.com>
> ---
> libavformat/smoothstreamingenc.c | 43 ++++++++++++--------------------
> 1 file changed, 16 insertions(+), 27 deletions(-)
> 
> diff --git a/libavformat/smoothstreamingenc.c b/libavformat/smoothstreamingenc.c
> index 07745d5cb5..ff38edbe05 100644
> --- a/libavformat/smoothstreamingenc.c
> +++ b/libavformat/smoothstreamingenc.c
> @@ -292,21 +292,18 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>   ff_const59 AVOutputFormat *oformat;
> 
>   if (mkdir(s->url, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
> -    ret = AVERROR(errno);
>     av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
> -    goto fail;
> +    return AVERROR(errno);
>   }
> 
>   oformat = av_guess_format("ismv", NULL, NULL);
>   if (!oformat) {
> -    ret = AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
> -    goto fail;
> +    return AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
>   }
> 
>   c->streams = av_mallocz_array(s->nb_streams, sizeof(*c->streams));
>   if (!c->streams) {
> -    ret = AVERROR(ENOMEM);
> -    goto fail;
> +    return AVERROR(ENOMEM);
>   }
> 
>   for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {
> @@ -324,24 +321,21 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>     }
> 
>     if (mkdir(os->dirname, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
> -      ret = AVERROR(errno);
>       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
> -      goto fail;
> +      return AVERROR(errno);
>     }
> 
>     os->ctx = ctx = avformat_alloc_context();
>     if (!ctx) {
> -      ret = AVERROR(ENOMEM);
> -      goto fail;
> +      return AVERROR(ENOMEM);
>     }
>     if ((ret = ff_copy_whiteblacklists(ctx, s)) < 0)
> -      goto fail;
> +      return ret;
>     ctx->oformat = oformat;
>     ctx->interrupt_callback = s->interrupt_callback;
> 
>     if (!(st = avformat_new_stream(ctx, NULL))) {
> -      ret = AVERROR(ENOMEM);
> -      goto fail;
> +      return AVERROR(ENOMEM);
>     }
>     avcodec_parameters_copy(st->codecpar, s->streams[i]->codecpar);
>     st->sample_aspect_ratio = s->streams[i]->sample_aspect_ratio;
> @@ -349,8 +343,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
> 
>     ctx->pb = avio_alloc_context(os->iobuf, sizeof(os->iobuf), AVIO_FLAG_WRITE, os, NULL, ism_write, ism_seek);
>     if (!ctx->pb) {
> -      ret = AVERROR(ENOMEM);
> -      goto fail;
> +      return AVERROR(ENOMEM);
>     }
> 
>     av_dict_set_int(&opts, "ism_lookahead", c->lookahead_count, 0);
> @@ -358,7 +351,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>     ret = avformat_write_header(ctx, &opts);
>     av_dict_free(&opts);
>     if (ret < 0) {
> -       goto fail;
> +       return ret;
>     }
>     avio_flush(ctx->pb);
>     s->streams[i]->time_base = st->time_base;
> @@ -371,8 +364,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>         os->fourcc = "WVC1";
>       } else {
>         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported video codec\n");
> -        ret = AVERROR(EINVAL);
> -        goto fail;
> +        return AVERROR(EINVAL);
>       }
>     } else {
>       c->has_audio = 1;
> @@ -385,8 +377,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>         os->audio_tag = 0x0162;
>       } else {
>         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported audio codec\n");
> -        ret = AVERROR(EINVAL);
> -        goto fail;
> +        return AVERROR(EINVAL);
>       }
>       os->packet_size = st->codecpar->block_align ? st->codecpar->block_align : 4;
>     }
> @@ -395,15 +386,13 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
> 
>   if (!c->has_video && c->min_frag_duration <= 0) {
>     av_log(s, AV_LOG_WARNING, "no video stream and no min frag duration set\n");
> -    ret = AVERROR(EINVAL);
> -    goto fail;
> +    return AVERROR(EINVAL);
>   }
>   ret = write_manifest(s, 0);
> +  if (ret < 0)
> +    return ret;
> 
> -fail:
> -  if (ret)
> -    ism_free(s);
> -  return ret;
> +  return 0;
> }
> 
> static int parse_fragment(AVFormatContext *s, const char *filename, int64_t *start_ts, int64_t *duration, int64_t *moof_size, int64_t size)
> @@ -633,7 +622,6 @@ static int ism_write_trailer(AVFormatContext *s)
>     rmdir(s->url);
>   }
> 
> -  ism_free(s);
>   return 0;
> }
> 
> @@ -666,5 +654,6 @@ AVOutputFormat ff_smoothstreaming_muxer = {
>   .write_header  = ism_write_header,
>   .write_packet  = ism_write_packet,
>   .write_trailer = ism_write_trailer,
> +  .deinit     = ism_free,
>   .priv_class   = &ism_class,
> };
> 
Ping.

- Andreas
Andreas Rheinhardt June 26, 2020, 11:56 a.m. UTC | #2
Andreas Rheinhardt:
> Andreas Rheinhardt:
>> Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt@gmail.com>
>> ---
>> libavformat/smoothstreamingenc.c | 43 ++++++++++++--------------------
>> 1 file changed, 16 insertions(+), 27 deletions(-)
>>
>> diff --git a/libavformat/smoothstreamingenc.c b/libavformat/smoothstreamingenc.c
>> index 07745d5cb5..ff38edbe05 100644
>> --- a/libavformat/smoothstreamingenc.c
>> +++ b/libavformat/smoothstreamingenc.c
>> @@ -292,21 +292,18 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>>   ff_const59 AVOutputFormat *oformat;
>> 
>>   if (mkdir(s->url, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
>> -    ret = AVERROR(errno);
>>     av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
>> -    goto fail;
>> +    return AVERROR(errno);
>>   }
>> 
>>   oformat = av_guess_format("ismv", NULL, NULL);
>>   if (!oformat) {
>> -    ret = AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
>> -    goto fail;
>> +    return AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
>>   }
>> 
>>   c->streams = av_mallocz_array(s->nb_streams, sizeof(*c->streams));
>>   if (!c->streams) {
>> -    ret = AVERROR(ENOMEM);
>> -    goto fail;
>> +    return AVERROR(ENOMEM);
>>   }
>> 
>>   for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {
>> @@ -324,24 +321,21 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>>     }
>> 
>>     if (mkdir(os->dirname, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
>> -      ret = AVERROR(errno);
>>       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
>> -      goto fail;
>> +      return AVERROR(errno);
>>     }
>> 
>>     os->ctx = ctx = avformat_alloc_context();
>>     if (!ctx) {
>> -      ret = AVERROR(ENOMEM);
>> -      goto fail;
>> +      return AVERROR(ENOMEM);
>>     }
>>     if ((ret = ff_copy_whiteblacklists(ctx, s)) < 0)
>> -      goto fail;
>> +      return ret;
>>     ctx->oformat = oformat;
>>     ctx->interrupt_callback = s->interrupt_callback;
>> 
>>     if (!(st = avformat_new_stream(ctx, NULL))) {
>> -      ret = AVERROR(ENOMEM);
>> -      goto fail;
>> +      return AVERROR(ENOMEM);
>>     }
>>     avcodec_parameters_copy(st->codecpar, s->streams[i]->codecpar);
>>     st->sample_aspect_ratio = s->streams[i]->sample_aspect_ratio;
>> @@ -349,8 +343,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>> 
>>     ctx->pb = avio_alloc_context(os->iobuf, sizeof(os->iobuf), AVIO_FLAG_WRITE, os, NULL, ism_write, ism_seek);
>>     if (!ctx->pb) {
>> -      ret = AVERROR(ENOMEM);
>> -      goto fail;
>> +      return AVERROR(ENOMEM);
>>     }
>> 
>>     av_dict_set_int(&opts, "ism_lookahead", c->lookahead_count, 0);
>> @@ -358,7 +351,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>>     ret = avformat_write_header(ctx, &opts);
>>     av_dict_free(&opts);
>>     if (ret < 0) {
>> -       goto fail;
>> +       return ret;
>>     }
>>     avio_flush(ctx->pb);
>>     s->streams[i]->time_base = st->time_base;
>> @@ -371,8 +364,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>>         os->fourcc = "WVC1";
>>       } else {
>>         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported video codec\n");
>> -        ret = AVERROR(EINVAL);
>> -        goto fail;
>> +        return AVERROR(EINVAL);
>>       }
>>     } else {
>>       c->has_audio = 1;
>> @@ -385,8 +377,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>>         os->audio_tag = 0x0162;
>>       } else {
>>         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported audio codec\n");
>> -        ret = AVERROR(EINVAL);
>> -        goto fail;
>> +        return AVERROR(EINVAL);
>>       }
>>       os->packet_size = st->codecpar->block_align ? st->codecpar->block_align : 4;
>>     }
>> @@ -395,15 +386,13 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
>> 
>>   if (!c->has_video && c->min_frag_duration <= 0) {
>>     av_log(s, AV_LOG_WARNING, "no video stream and no min frag duration set\n");
>> -    ret = AVERROR(EINVAL);
>> -    goto fail;
>> +    return AVERROR(EINVAL);
>>   }
>>   ret = write_manifest(s, 0);
>> +  if (ret < 0)
>> +    return ret;
>> 
>> -fail:
>> -  if (ret)
>> -    ism_free(s);
>> -  return ret;
>> +  return 0;
>> }
>> 
>> static int parse_fragment(AVFormatContext *s, const char *filename, int64_t *start_ts, int64_t *duration, int64_t *moof_size, int64_t size)
>> @@ -633,7 +622,6 @@ static int ism_write_trailer(AVFormatContext *s)
>>     rmdir(s->url);
>>   }
>> 
>> -  ism_free(s);
>>   return 0;
>> }
>> 
>> @@ -666,5 +654,6 @@ AVOutputFormat ff_smoothstreaming_muxer = {
>>   .write_header  = ism_write_header,
>>   .write_packet  = ism_write_packet,
>>   .write_trailer = ism_write_trailer,
>> +  .deinit     = ism_free,
>>   .priv_class   = &ism_class,
>> };
>>
> Ping.
> 
> - Andreas
> 
Will apply tomorrow unless there are objections.

- Andreas
diff mbox

Patch

diff --git a/libavformat/smoothstreamingenc.c b/libavformat/smoothstreamingenc.c
index 07745d5cb5..ff38edbe05 100644
--- a/libavformat/smoothstreamingenc.c
+++ b/libavformat/smoothstreamingenc.c
@@ -292,21 +292,18 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
   ff_const59 AVOutputFormat *oformat;
 
   if (mkdir(s->url, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
-    ret = AVERROR(errno);
     av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
-    goto fail;
+    return AVERROR(errno);
   }
 
   oformat = av_guess_format("ismv", NULL, NULL);
   if (!oformat) {
-    ret = AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
-    goto fail;
+    return AVERROR_MUXER_NOT_FOUND;
   }
 
   c->streams = av_mallocz_array(s->nb_streams, sizeof(*c->streams));
   if (!c->streams) {
-    ret = AVERROR(ENOMEM);
-    goto fail;
+    return AVERROR(ENOMEM);
   }
 
   for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {
@@ -324,24 +321,21 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
     }
 
     if (mkdir(os->dirname, 0777) == -1 && errno != EEXIST) {
-      ret = AVERROR(errno);
       av_log(s, AV_LOG_ERROR, "mkdir failed\n");
-      goto fail;
+      return AVERROR(errno);
     }
 
     os->ctx = ctx = avformat_alloc_context();
     if (!ctx) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      goto fail;
+      return AVERROR(ENOMEM);
     }
     if ((ret = ff_copy_whiteblacklists(ctx, s)) < 0)
-      goto fail;
+      return ret;
     ctx->oformat = oformat;
     ctx->interrupt_callback = s->interrupt_callback;
 
     if (!(st = avformat_new_stream(ctx, NULL))) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      goto fail;
+      return AVERROR(ENOMEM);
     }
     avcodec_parameters_copy(st->codecpar, s->streams[i]->codecpar);
     st->sample_aspect_ratio = s->streams[i]->sample_aspect_ratio;
@@ -349,8 +343,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
 
     ctx->pb = avio_alloc_context(os->iobuf, sizeof(os->iobuf), AVIO_FLAG_WRITE, os, NULL, ism_write, ism_seek);
     if (!ctx->pb) {
-      ret = AVERROR(ENOMEM);
-      goto fail;
+      return AVERROR(ENOMEM);
     }
 
     av_dict_set_int(&opts, "ism_lookahead", c->lookahead_count, 0);
@@ -358,7 +351,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
     ret = avformat_write_header(ctx, &opts);
     av_dict_free(&opts);
     if (ret < 0) {
-       goto fail;
+       return ret;
     }
     avio_flush(ctx->pb);
     s->streams[i]->time_base = st->time_base;
@@ -371,8 +364,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
         os->fourcc = "WVC1";
       } else {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported video codec\n");
-        ret = AVERROR(EINVAL);
-        goto fail;
+        return AVERROR(EINVAL);
       }
     } else {
       c->has_audio = 1;
@@ -385,8 +377,7 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
         os->audio_tag = 0x0162;
       } else {
         av_log(s, AV_LOG_ERROR, "Unsupported audio codec\n");
-        ret = AVERROR(EINVAL);
-        goto fail;
+        return AVERROR(EINVAL);
       }
       os->packet_size = st->codecpar->block_align ? st->codecpar->block_align : 4;
     }
@@ -395,15 +386,13 @@ static int ism_write_header(AVFormatContext *s)
 
   if (!c->has_video && c->min_frag_duration <= 0) {
     av_log(s, AV_LOG_WARNING, "no video stream and no min frag duration set\n");
-    ret = AVERROR(EINVAL);
-    goto fail;
+    return AVERROR(EINVAL);
   }
   ret = write_manifest(s, 0);
+  if (ret < 0)
+    return ret;
 
-fail:
-  if (ret)
-    ism_free(s);
-  return ret;
+  return 0;
 }
 
 static int parse_fragment(AVFormatContext *s, const char *filename, int64_t *start_ts, int64_t *duration, int64_t *moof_size, int64_t size)
@@ -633,7 +622,6 @@ static int ism_write_trailer(AVFormatContext *s)
     rmdir(s->url);
   }
 
-  ism_free(s);
   return 0;
 }
 
@@ -666,5 +654,6 @@ AVOutputFormat ff_smoothstreaming_muxer = {
   .write_header  = ism_write_header,
   .write_packet  = ism_write_packet,
   .write_trailer = ism_write_trailer,
+  .deinit     = ism_free,
   .priv_class   = &ism_class,
 };